Urkusta sakinleri öz köyünde körüştiler

Keçken raatlıq künlerinde Balıqlaav rayonındaki Urkusta köyünde 250-den ziyade adam ananeviy köydeşler körüşüvine toplandı. Bu körüşüvler endi 30 yıldan berli keçirilip kelmekte. Şu köyde doğğan insanlar öz evlerini körmege, köy soqaqlarından kezmege, bularnı bala ve torunlarına da köstermek, tarif etmek içün keleler.