Ulu Özende köydeşler körüşüvi olıp keçti

Qırımda çoq beklerilgen köydeşler körüşüvleri keçirilmege başlandı. Ulu Özen cenkten evel yarımadanıñ eñ zengin köylerinden biri edi. Mında büyük bağçalar, tütün tarlaları bar edi. Yaqında ötkerilgen köydeşler körüşüvinde Ulu Özenliler köyniñ büyük keçmişini hatırladılar. Bu yılki körüşüv şeñ müitte keçti.