Sarı Çoqraq

Qaradağğa alıp barğan yol tek mühteşem manzarasınen degil de, büllür kibi temiz ve şifalı suvlu çoqraqlarınen diqqatnı celp ete. Şulardan birisi Sarı-Çoqraqtır.