Saledinovlar qorantasına cemaat devamlı yardım ete

«Bizim balalar» içtimaiy teşebbüs taqımınıñ vesayeti altında mabuslerniñ 66 evlâdı buluna. Babasız qalğan qоrantalar cemaatnıñ destegine muhtaclar. Mamaq (Stroganovka) qasabasında yaşağan 4 balalı Saledinovlar qorantası böyle qorantalardan biri.