Sağanaqlar Qırım suv anbarlarını toldurdı

Küçlü yağmurlar zararnen beraber yahşı haber de ketirdiler — Qırım suv anbarları suvğa toldı. Yalta ve Aqyarda suv teminatı içün yıllıq kölem toplandı. Keçken afta yarımadanıñ bir qaç regionında 2-3 aylıq yağmur norması yağdı.