Qırımtatar mimarcılığı çeşit aletlerde canlanacaq

Qırımtatar milliy mimariy eserleri yaqınlarda aletlerde canlanacaq. Cep telefonları ilâvesi üzerinde QitSoftware işleme taqımı çalışa.