Qırımda vaktsinatsiya başlandı

Qırımda koronaviruske qarşı kütleviy vaktsinatsiya başlandı COVID-19-ğa qarşı aşılama tek isteklilerge yapılacaq. Aşılama yapmaq içün kün evelden yazılmaq kerek. Kimge birinci nevbette aşılama yapılacaq, kimge ise — mümkün olmağanı aqqında bizim levhamızdan bilirsiñiz.