Qırımda kommunal hızmeti paalılaşacaq

İyül 1-den başlap kommunal hızmet fiyatları kene artacaq — elektrik 9%, gaz — 5,6%, suv, qızdıruv ve çöplük taşuv fiyatı 12,8 % arta.