Qırımda ava suvudı

Yarımadada cıllı baar avasınıñ yerine suvuq ve yağanaqlar kele. Qırımda furtuna telükesi ilân etildi