Qırım tatillerni uzatmaycaq

Bazarertesinden Qırım işhaneleri çalışıp başlaycaq. Akimiyet Qırımda tatil aftasını uzatmamağa qarar aldı. Amma sıñırlavlar devam etecek.