Qırım suv anbarlarında suv seviyesi ep alçaq

Yağmurlarğa baqmadan Qırım suv anbarlarında yeterli miqdarda degil. Dağlarda da suv az toplandı. Quruğan özenlerde suv öyle de peyda olmadı. Suv anbarlarına suv aqıp kelmesi de eksildi.