Qıımda erzaq fiyatları artacaq

Qırım sakinlerine aşayt mahsulatlarınıñ fiyatı artacağı aqqında haber etildi. Eskpertlerniñ fikrince, fiyatlar pandemiya sebebinden köterilebilir.