Qarasuvbazar soqaqları denğiz oldı

Keçenlerde Qarasuvbazarda pek küçlü yağmur yağdı. Soqaqlarnıñ yarısını suv bastı. Arabalar yolda «yaldadılar». Afat videosı içtimaiy ağlarda peyda oldı.