Poloniyada yaşağan musulmanlar

İslâm dini Poloniyada az darqalğan. Musulmanlar mında 14-ünci asırdan başlap yaşamağa başladı, bu Poloniyalı ve Litvaniyalı tatarlarnen bağlı. Asırlar devamında bu yerlerde Qırımdan muacirler yaşağan. Şimdiki vaqıtta Poloniyala tahminen 31,000 nefer musulman yaşay.