Özenbaş köyünde 30-ncı kere köydeşler körüşüvi ötkerildi!

30 yıl devamında tamırları Özenbaş köyünden olğan vatandaşlarımız köydeşler körüşüvlerini ötkereler. Cenkten evel köy büyük ve zengin edi, lâkin cenk er şeyni mahv etti. 1943 s. Özenbaş ateşke berildi, 1944 s. ise halqımız sürgün etildi. Özenbaşlılar ise urf-adetlerini unutmayıp, er yıl tuvğan köyünde toplaşıp, bala ve torunlarınen hatırlavlarınen paylaşalar.