«Melevşe» ansambli 10 yaşını qayd etti

«Melevşe» qırımtatar bala ansambli 10 yaşını toldurdı! Keçken raatlıq künlerinde ansambl bu vaqiağa bağışlap rıq tolu zalda esabat kontsertini taqdim etti.