F. Yaqubov adına QMPU da qırımtatar tili olimpiadasında 200 insan iştirak etti

QMPUda qırımtatar tili boyunca endi 15-nci kere ananeviy olimpiada keçirildi. Bu yılı onda 200 insan iştirak etti. Teşkilâtçılar – tarih, sanat ve qırımtatar tili ve edebiyatı fakülteti içün bu büyük quvançtır.