Daniya ükümeti Qurannı yaqmaqnı yasaqladı

Daniya Parlamenti er angi «diniy metinler», şu cümleden Qurannı da yaqmaq, aqaretlemekni yasaqlağan qanunnı maqulledi. Qanun qızğın msunaqaşalar neticesinde – 179 parlament azasından 94-i «ebet» dep rey bermesinen qabul etildi. Qanunnı bozğanlar 2 yılğa azatlıqtan marum etilecek.