Bulğanaq köy sakinleri Qurban bayramını qayd ettiler

Bayramnı bütün köynen birleşip qayd etmek Bulğanaq köyünde endi çoqtan yahşı bir adet oldı. Bu yıl da Qurban bayramına köyniñ qartı-yaşı — epsi toplaştı.