Başqırtlar aqqında 7 fakt

Başqırtlar– esas qısmı Başqırtıstan Cumhuriyetinde yaşağan çoqsayılı türkiy halqtır. Başqırtlarnıñ sayısı 2 million civarındadır. Başqırt halqı qadimiy tarih ve zengin medeniyet saibidir.