Qıyış Yaşayış: çoban Battal

Bir zamanda çoban Battal yaylâğa qoylarnı baqmağa ketti. Onıñ tevsiyelerini almaq ve yardım soramaq içün bütün Qırımdan köylüler kele. Çoban Battlan nasıl tevsiyeler bere eken?:) «Qırımda yaşa»nıñ levhasında!