«Qısmet» qırımtatar klubı tanışuv aqşamını keçirdi

Öz qısmetini qıdırğan 60 bekâr insan, yañı tanışuv ve qonuşuvlar. «Qısmet» qırımtatar klubı «Alem» restoranında tanışuv aqşamını keçirdi. Bu — «Qısmet»nıñ teşkil ettigi endi beşinci tedbirdir. Bu sefer aqşam yañı bir şekilde keçti. Musafirler içün oyunlar, yarış ve bahşışlar azırlanıldı. Tedbirniñ böyle formatı samimiy bir müit yaratabildi.