Romaniya opera icrаcısı Elmas-Zeynep Mehmet Vatanını, tarihiy Qırımnı ziyaret etmege aves ete

Onıñ ecdatları Qırımdan 2 –nci Yekaterina zamanında Romaniyağa icret etmege mecbur olğanlar. Lâkin Elmasnıñ ana-babası tarihiy Vatanğa sevgini aşlay bildiler. Elmas-Zeynep Mehmet- istidatlı opera icracısı al-azırda Florentsiyada yaşlay, lâkin eñ yaqın vaqıtta Qırımnı ziyaret etmege planlaştıra.