Maden ve sport ustası Raim Minayev

Balalıqta Raim Minayev, epsi oğlan balalar kibi super qaramanlar aqqında filmlerni sevgen. Özüni de tutuşuvda ve elinde qılıçnen tasavur etken. Demirge sevgi ve sportqa avesligi yolunı seçmege yardım etken. 18 yıldan berli Raim bey demircilik yapa. Kündüzleri ustahanesinde keçire. Onıñ çeber ellerine tüşken demir parçası sanat eserine çevirile. Aynı böyle muvafaqiyetlerni o, sportta da elde etti. Sport ustası oldı ve uşu boyunca idmancı oldı .