Elmira Çerkezova – belli qırımtatar sanatşınası

Sanatşınas Elmira Çerkezova bütün ömüri devamında qırımtatar sanatını ögrenip, tetqiq ete edi.