Ediye Müslimova qırımtatar balalarını quvandıra

Balalığı Qırımda keçti: qızçıq Vatanda raat yaşamaq, yazılmaq içün gecelernen dua etti. Bugünde bugün, qadın başqa balalarğa renkli balalıq çağını bağışlamağa istey: kitaplar çıqara, dünyada yekâne qırımtatar mecuası «Armançıq»nı bastıra.