Aleksandr Anikin – azizler onı çağıralar

Qırımlı Aleksandr Anikin Qırım azizlerini tedqiq ete. Bu mevzunen o, ancaq bir yıl evelsi oğraşıp başladı, amma onıñ cedvelinde endi 250 muqaddes yer qayd etilgendir. İçtimaiy ağlarda o, «Ey, güzel Qırım!» adlı mahsus gruppa teşkil etti. Onda direm-direm toplanılğan malümat bulunmaqta. Azizlerniñ sırlı tesirini Aleksandr özünde sınap baqqan, Nasıl olğanını bizim levhamızdan bilirsiñiz.