Yeşil çoqraq

Qırımnıñ çoqraqları – ayrıca bir degerliktir. Yarımadada biñlernen büllür kibi temiz, şifalı suvlu çoqraqlar bar. Şulardan birisi Yeşil çoqraqtır.