Semön Vasükov Qırımda qoşular aqqında: «Men böyle havflı ve deşetli qoşu iç körmedim»

Eskiden er qırımtatar bayramında at qoşuları keçirile edi. Bu yarışlar aqqında Semön Vasükov öz «Qırım ve dağ tatarları» kitabında ikâye ete.