Şaytan barmaq – Qaradağnıñ sırlarından biri

Qaradağ – Qırımnıñ eñ meraqlı ve sırlı yerlerinden biridir. Dağda bir çoq sırlı degerlikler mevcut. Meselâ, Şayan-barmaq adlı taş diregi