Qırımnıñ eñ dülber uçansuvları

Eñ yüksek, eñ bol suvlu, eñ qudretli. Qırımda 20-ge yaqın uçansuvlar olıp, er biri ayrıca diqqatqa lâyıqtır.