Qırımda flamingolar yal almağa toqtadılar

Gülgülli flamingolar sürüsi Qırımda azaçıq yal almaq içün toqtadılar. Qızıl qanatlı quşlar endi üçünci yıldır ki turaq yeri olaraq Saq gölüni seçeler.