Qırım qadimiy yunan miflerinde: lestrigonlar körfezi

Gömer özüniñ «Оdisseya» poemasında tarif ettigi lestrigonlar körfezi Qırımda bulunamı? Bir çoq alimler poemada söz Balıqlava körfezi aqqında ketkenini iddia eteler.