Qazbiy Eli – 1 adam yaşağan köy

Bir qaç ev, cami viraneleri – Bağçasaray rayonındaki Qazbiy Eli köyüniñ bugünki sıfatı böyledir. Resmen mında 1 adam yaşay. Qadim zamanlarda ise bu köy Yaşlavskiy beylerniñ mülkü olıp, mında cami ve mektep olğan.