Qarlı Aq Qaya

Qış bu yılı acayip manzaralarnen quvandıra. Qarğa bürüngen Aq-qayanıñ dülberligine bir baqıñız! Ya Aqmescit civarındaki ormanlar sanki bir masal kibi körüneler.