Morçeka dağı 2 köyni yoq etti

Ay Petri yaylâsında, Kikineiz köyü civarında meraqlı adı olğan Morçeka dağı yerleşe. Uzaqtan sade körünse de, qocaman dağ alpinistlerni celp ete.