İfigeniya qayası qadimiy yanardağdan asıl olğan

Qırımnıñ yalıboyundaki İfigeniya qayası Artemida yunan padişasınıñ qızını qurban ketirilmesinden qurtarıp alıp kelgen bir yer, dep sayıla. Qaya 150 million yaşındaki yanardağ qatlamlarından asıl olğan

İfigeniya qayası qadimiy yanardağdan asıl olğan