Haşki Qaya – taş abideler ülkesi

Sudaq civarındaki köyler tatlı meyva ve yüzüm ülkesidir. Voron ve Ay-Serez özenleri arasında Haşki-Qaya körüle. Anda bulunğan acayip taşlarnı Demirci dağındaki hayaletlerni añdırğan taşlarğa beñzeteler.