Ayuv Teşik qobası – tabiiy sauna

Ay-Petri yaylâsında çoqtan-çoq meraqlı qobalar mevcut, amma bazıları pek belli degil. Dağ eteginde Ayuv-Teşik qobası bar. Uzunlığı ancaq 15 olsada, umumiiy kölemi 130 kvadrat metrni teşkil ete.