Odır-budır. 13 bolüm — Oksüz Оsik

8 yaşlı Alime anasınen ciddiy laf etmege istey. O, Osikni pek seve. Neticesi nasıl olur eken? «Odır-Budır»nıñ yañı bölümni seyir etiñiz!