İstidatlı çipçeçik – Mustafa Komurcı

Bizim yaş Mustafamız öz tuvğan tilini pek seve. Bizler içün o tamam tuvğan til aqqındı şiir azırladı. Keliñiz oñı berebar dinleyik.