«İstidatlı çipçeçik» — Lilâ Smailova ve Salma Kurtbedinova

Bugünki «İstidatlı çipçeçik» yayınında balalar İslâm dinimizniñ esaslarını aqqında, qısqa ve añlayşlı şekilde aytacaq.