İstidatlı çipçeçik – Leniye Gülvapova

Tamam Küneşçigimizge yalvarmaq vaqtı. Çünki küz keldi, ve küneş pek qızdırmay. Amma bu yüzü sıcaq ve dülber Leniyeçikke baqsaq, quvanmaq ve … qızınmaq da mümkün.