Diñleñiz, söyleyim! — Qorantañızda çoqça kimden qorqasıñız?

Qorantada bala ana-babasından biraz qorqması, saqınması – adiy bir aldır. Yaramay baa alsam – sögerler, yaramay şey yapsam – ıncınırlar degen tüşünceler, ebet, balada qorqu doğura. Bu ise yahşı oqumağa, terbiyeli olmağa yardım etse, neden olmasın? Amma kimseden qorqmağanlar da çoq!