Dingilday — Bölüm 2. Elifbe bayramı

«Dingilday» proyektimizniñ nevbetteki bölügi azır! Şeñ ve istidatlı balalarımız Elifbeni ögrengenler. Endi ise epimizni bayramğa davet eteler. Keliñiz, olarnen beraber A, B, V, G, D, E-ni, biz de yırlap, ögreneyik.