Dingilday — Bölüm 6. Bitam

Canımızdan aziz ve sevimli bitalarımız – ömrümizge quvanç qoşqan ve bizlerge sıñırsız sevgisini bağışlağan adamlar.Ebet, «Dingilday» da bu mevzunı büyük isteknen açıqlay. Mahsus er bir bita içün torunlardan büyük sevgi ve ürmetnen – «Dingilday-6».