Qırım hanlığında vaqıflar

Vaqıf – musulman hayriyesiniñ ananeviy çeşitidir. Qırım hanlığında pek keniş darqalğandır. Vaqıflar Qırımda büyük mülk fondını teşkil etkenler. Geraylar ükümdarlığı devirinde vaqıflar nasıl idare etilgen?
Denis Könkinniñ «XIX asırnıñ ekinci yarısında Qırım vaqıfları: tarihiy-adliye aspekt».