Sabri İzidinov – tillerni sevgen himiyacı

Bu yıl ilimler doktorı, fizik himiyası mütehassısı Sabri İzidinov 90 yaşını tolduracaq edi. Yaşlıqta istidatlı alim ömürni filologiyanen bağlamaq niyetlene edi. Qırımtatarı olğanı içün şarq tiller fakültetine kirmege olamadı, lâkin tillerge olğan sevgisi iç sönmedi. Sabri İzidinov 20-ge yaqın tilni ögrendi.