Memet Nuzetniñ ötkür qalemi

Memet Nuzetniñ satirik eserleri – qırımtatar edebiyatında yer alğan «teñqidiy realizm»niñ ilki nümüneleridir. Amma, çarlıq devirini, memurlarını, qırımtatar mırza ve erbaplarını mısqıllağan şair şiir ve epigramma sayesinde belli oldı. Afsus ki, sürgünlik sebebinden istidatlı müellifniñ icadından bir çoq şey ğayıp oldı.