Hatice Mazinova – birinci qadın ocalardan biri edi

«Bizim aramızda yahşı insanlar bar ise – bu, ocalardır. Bizim aramızda küçlü insanlar bar ise – mıtlaqa olardır… Biz olarnı kiçik, körünmegen adamlar dep sayamız, lâkin olar aqiqiy emek qaramanları, sabırlı, Allah ve insanlarğa nisbeten sevginen tolu adamlar», — böyle şekilde İ. Gasprinskiy «Terciman» gazetasında ocalar aqqında yaza edi. Böyle ocalardan biri, Sarı Ametniñ qızı, Hatice Mazinova, onı ise, İ. Gasprinskiy Qırımnıñ eñ yahşı ocası dep saya edi.